Badanie komputerem diagnostycznym

jeśli to możliwe usuwamy również usterki.